Lt | En
 
   
 
 

Paraiška – anketa dėl finansinių ataskaitų audito atlikimo pelno nesiekiančiose įmonėse

 
 
 
Įmonės pavadinimas, kodas   
Adresas 
Telefonas, faksas, el.paštas 
Įmonės steigimo data 
Įmonės veika 
 
Finansavimo pajamos 
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos 
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 
 
Įmonės turtas iš viso 
Darbuotojų skaičius 
Darbuotojų skaičius buhalterijoje 
Apskaitai naudojamos kompiuterinės programos 
 
Pageidautina nurodyti finansinių dokumentų vidutinį skaičių per mėnesį:
Pardavimo sąskaitų 
Banko pavedimų 
Pirkimo sąskaitų 
Kasos pajamų orderių 
Kasos išlaidų orderių 
Avansinių apyskaitų 
 
Pageidautinas audito atlikimo terminas 
Ar buvo atliktas auditas už ankstesnius laikotarpius? 
Nurodykite paskutinis metus auditą atlikusių įmonių pavadinimus 
 
Paraišką užpildė 
Kontaktiniai duomenys