Lt | En
 
   
 
 

Paraiška – anketa dėl finansinių ataskaitų audito atlikimo

 
 
 
Įmonės pavadinimas, kodas   
Adresas 
Telefonas, faksas, el.paštas 
Įmonės steigimo data 
Įmonės veika 
 
Savarankiški struktūriniai padaliniai 
Asocijuotos įmonės (Skaičius) 
Dukterinės įmonės (Skaičius) 
Ar sudaromos konsoliduotos metinės finansinės ataskaitos? 
 
Pardavimo pajamos per metus 
Pirkėjų, paslaugų vartotojų skaičius 
Ar dirbate pelningai? 
Įmonės turtas iš viso 
Darbuotojų skaičius 
Darbuotojų skaičius buhalterijoje 
Apskaitai naudojamos kompiuterinės programos 
 
Pageidautina nurodyti finansinių dokumentų vidutinį skaičių per mėnesį:
Pardavimo sąskaitų 
Banko pavedimų 
Pirkimo sąskaitų 
Kasos pajamų orderių 
Kasos išlaidų orderių 
Avansinių apyskaitų 
 
Pageidautinas audito atlikimo terminas 
Ar buvo atliktas auditas už ankstesnius laikotarpius? 
Nurodykite paskutinis metus auditą atlikusių įmonių pavadinimus 
Paraišką užpildė 
Kontaktiniai duomenys